1 – Waar en hoe krijgt de Bijbelse gemeente gestalte?

 
want zonder mij

Als wij de Here Jezus liefhebben en met een biddend hart de Bijbel lezen, die immers van Hem getuigt (Joh. 5:39), dan krijgen we een beeld van de Gemeente van Jezus Christus, zoals die ontstond en functioneerde, nu bijna tweeduizend jaar geleden. Bij het lezen hierover raken we verrukt van de liefde van de gelovigen tot de Here en van de kracht van God, die zich in alle menselijke zwakheid openbaarde.

Wanneer we met dat Bijbelse beeld voor ogen om ons heen kijken, op zoek naar die Gemeente, dan vinden we die nergens, althans niet daar waar we de gemeente zouden verwachten: in kerken en kringen, die zich toch wel graag als zodanig aan de wereld om zich heen willen presenteren. Maar ook als we naar onszelf kijken en naar de kleine kring van onze directe naasten, dan herkennen we zo weinig van het Bijbelse getuigenis … We willen daar niet in berusten, maar zoeken naar een bevredigend antwoord op de vraag: Waar en hoe krijgt de Bijbelse Gemeente gestalte?

Eenvoudig gedacht zijn er maar twee antwoorden mogelijk:

  1. de Gemeente van Christus, beschreven in het Nieuwe Testament, is de Gemeente van het eerste uur, in de spanning van het ontstaan, Er was een diepgeworteld geloof, dat de wederkomst van Jezus niet lang op zich zou laten wachten, maar voor de deur stond, Doch toen men ging verstaan, dat het ‘gebod om Hem te blijven verwachten’ (Op. 3:10) een bevel was voor een Gemeente, die misschien wel vele eeuwen zou moeten wachten op de terugkeer van haar Heer, kwam er een andere behoefte, namelijk om het wezen van de Gemeente te consolideren, te bestendigen en aan te passen aan de veranderende tijden,

Of:

  1. de Gemeente van Jezus Christus is de vervulling van het Oude Testament. En in de unieke openbaring van deze vervulling, is de Gemeente van Christus het complete antwoord voor alle mensen in alle tijden, zolang als God de Gemeente doet bestaan, namelijk tot het uur van de terugkeer van haar Heer!

Beide antwoorden zijn boeiend. Beide hebben hun aanhangers gehad door de eeuwen heen. Het is niet ter zake om zo maar een eigen keuze te maken voor een van deze twee, Opvoeding en karakter zouden immers de keuze duidelijk beïnvloeden.

 

<< Vorige hoofdstuk  <<                                       >>  Volgende hoofdstuk >>