Want zonder mij …

 

Voorkaft.WZM.25pWoord vooraf

december, 1989

Ik was van plan om een samenvatting te schrijven van het eerste themaweekend dat we dit seizoen gehouden hebben op de B’ulah-hoeve. Maar toen ik ging schrijven werd het geen samenvatting maar een hartenkreet! Toen ik het klaar had – zo je van klaar zou kunnen spreken – liet ik het lezen aan het bestuur van de Stichting B’ulah, aan kernleden en een paar anderen. Ik was bereid om te horen dat het niet geschikt was als ‘samenvatting van het eerste themaweekend’. Want dat was het immers niet geworden! De reacties waren voor mij verrassend. En met elkaar besloten we er een boekje van te maken en het uit te geven. Waarom? Ja, waarom. Omdat we willen vertellen dat we gelukkig zijn met de ‘beweging’ die er in ons leven is. Naar onze mening is het een bewegen naar het Koninkrijk van God toe. En dat willen we aan u die dit leest voorleggen. We hopen op een eerlijke, gelovige reactie, we hopen op een gesprek, waarin de Here Jezus centraal staat, met allen, die zich in onze turbulente wereld ook ‘onderweg’ weten. Moge dit boekje een aanleiding zijn voor veel gesprekken onderweg, ook met ons.

HermanSig

Zie hier voor het adres van de B’ulah hoeve.

 

>> Ga naar: Hoofdstuk 1 >>