Bijbels dagboek

 

Voorwoord 

Bijbel Dagboek

Kort na de 2e Wereldoorlog heeft God mij bij mijn naam geroepen … Wat doe je als je je naam hoort noemen, dan kijk je om, om te zien wie er riep. Ik heb me omgekeerd en raakte intens geboeid door Hem die naar mij omzag. Vanuit het verlangen om Hem meer te leren kennen, ging ik de Bijbel lezen. Toen gebeurde er iets heel vreemds: mijn opgejaagde denken kwam tot rust. Het gaf zo’n diepe rust, dat ik ben blijven lezen. Ik raakte verrukt van wat ik al lezend ging begrijpen, omdat al lezend mijn denken werd veranderd. Ik kwam tot de ontdekking dat door de duizenden jaren heen, mensen van Godswege hebben gesproken. Zo werd het lezen van de Bijbel voor mij tot een openbaring van God. Het werd mij steeds duidelijker dat Jezus Christus de Goddelijke vervulling is van alle beloften die God in de Bijbel gegeven heeft! 

Hoe gelukkiger ik met Hem werd, hoe meer ik vervreemdde van het leven dat ik tot dan toe geleefd had. Zo werd ik, ongezocht en ongewild, een vreemdeling op aarde. Maar steeds meer ging ik mensen ontmoeten die, komend van velerlei wegen, ook vreemdelingen waren geworden en zo vervolgden we, soms samen, verder onze weg. In dat samen onderweg zijn, spraken we met elkaar over de zin van het leven en vaak werd dat voor ons tot een spreken van God. 

Het is vele jaren geleden dat ik dit spreken van God, door Zijn Geest en Woord in ons dagelijkse leven, heb neergeschreven in het dagboekje ‘Brood voor het Hart’. Gedurende deze jaren is het, voor het leven van iedere dag, steeds meer een rijke leidraad geworden, voor ons en voor vele anderen die, net als wij, door te luisteren naar Zijn Stem, vreemdelingen op aarde werden. Omdat het voor ons nog steeds zo actueel is, besloot ik het te herschrijven. Wonderlijk was het om al schrijvend te ontdekken dat hetgeen ik toentertijd schreef steeds meer tot werkelijkheid gaat worden, door de realiteit van elke dag heen.

Herman Kloppenburg

Meer informatie is te vinden op: www.bijbelsdagboek.nl